טאו חברה לתוכנה ופיתוח

קוד QR:


דורש:

Windows Phone 7.5 או מעלה


אפליקציה משתמשת:

שרותי נתונים


גודל הורדה:

< 1MB


שפות:

עברית, אנגלית

מקלדת עברית מובנית אינה זמינה בזמן זה במערכת Windows Phone. אפליקציה זו פותרת את המחסור ומאפשרת לכם לכתוב טקסט בנוחות בעברית ובאנגלית. בניגוד לאפליקציות מקלדת אחרות, אפליקציה זו משתמשת בתיבת טקסט המובנית במערכת ובכך מאפשרת שימוש בכל פונקציות הטקסט הזמינות במערכת. קיימת תמיכה לכתיבה מימין לשמאל ומשמאל לימין.
תכונות: קיצורי טקסט, העתקה, חיפוש, חיפוש תמונות, חיפוש מפות, חיפוש בפייסבוק, חיפוש ב-Bing, חיפוש ב-Google, חיפוש ב-Yahoo, עדכון סטטוס, אימייל, אימייל מהיר 1, אימייל מהיר 2, SMS, SMS מהיר 1, SMS מהיר 2 ו-SMS מהיר 3.

במידה ונדרשת תמיכה באפליקציה, אנא צרו קשר עם מחלקת התמיכה שלנו בדוא"ל wp7hebkbapp@taosdc.com.

עזרה

לאחר הרצת האפליקציה, המקלדות העברית והאנגלית יהיו מוצגות במקביל על המסך. לחיצה על כפתור 'חזור' על מכשיר ה-Windows Phone יסגור את המקלדת האנגלית וכפתורי הפונקציות יוצגו במקום.

בעת שליחת אימייל מהאפליקציה, השורה הראשונה המופיעה בתיבת הטקסט תשמש בתור שורת הנושא של האימייל.

פונקציות

סמל ש"ח / קיצורי טקסט: הקש על מקש זה להקלדת סמל מטבע ש"ח לתיבת הטקסט. הקשה ארוכה על מקש זה תפתח את תפריט קיצורי הטקסט.
הקש על אחד מקיצורי הטקסט על מנת להקלידו בתיבת הטקסט. הקשה ארוכה על אחד מקיצורי הטקסט יפתח את תפריט הפעולות לקיצורי הטקסט, המאפשר:
בחר: בחר את קיצור הטקסט והקלד אותו בתיבת הטקסט.
העתק: העתק את קיצור הטקסט ללוח הגזירים.
קבע טקסט לקיצור: מאפשר לשנות את קיצור הטקסט.
ברירת מחדל: משחזר את טקסט ברירת המחדל לקיצור הטקסט.

ביטול: מבטל את השינוי האחרון שבוצע לטקסט בתיבת הטקסט.

SMS: מאפשר לשלוח את התוכן בתיבת הטקסט ב-SMS. מתחת לכפתור זה נמצאים 3 כפתורי SMS מהיר. הקשה ארוכה על כפתורים אלו תאפשר לכם לבחור איש קשר לכפתורי ה-SMS מהיר.

אימייל: מאפשר לשלוח את התוכן בתיבת הטקסט באימייל. מתחת לכפתור זה נמצאים 2 כפתורי אימייל מהיר. הקשה ארוכה על כפתורים אלו תאפשר לכם לבחור איש קשר לכפתורי האימייל מהיר.

עדכון סטטוס: מאפשר לעדכן את הטקסט בתיבת הטקסט כסטטוס בחשבון ה-Facebook, Windows Live ו-Twitter, בהתאם להגדרות של Windows Phone.

חיפוש: מאפשר לחפש את הטקסט בתיבת הטקסט בחיפוש Windows Phone המובנה.

חיפוש ב-Bing: מאפשר לחפש את הטקסט בתיבת הטקסט במנוע החיפוש של Bing. תוצאות החיפוש יפתחו ב-Internet Explorer.

חיפוש ב-Google: מאפשר לחפש את הטקסט בתיבת הטקסט במנוע החיפוש של Google. תוצאות החיפוש יפתחו ב-Internet Explorer.

חפש ב-Yahoo: מאפשר לחפש את הטקסט בתיבת הטקסט במנוע החיפוש של Yahoo. תוצאות החיפוש יפתחו ב-Internet Explorer.

חיפוש ב-YouTube: מאפשר לחפש את הטקסט בתיבת הטקסט במנוע החיפוש של YouTube. תוצאות החיפוש יפתחו ב-Internet Explorer.

חיפוש ב-Morfix: מאפשר לחפש את הטקסט בתיבת הטקסט במילון האנגלי-עברי-אנגלי Morfix. תוצאות החיפוש יפתחו בחלון האפליקציה.

חיפוש ב-Zap: מאפשר לחפש את הטקסט בתיבת הטקסט במנוע השוואת המחירים Zap. הקשה על כפתור זה תפתח את תוצאות החיפוש באתר Zap לניידים, בעוד שהקשה ארוכה על הכפתור תפתח את התוצאות באתר המלא של Zap. תוצאות החיפוש יפתחו ב-Internet Explorer.

חיפוש תמונות: מאפשר לחפש את הטקסט בתיבת הטקסט במנוע החיפוש של Bing Images.
הקשה ארוכה על כפתור זה תבצע חיפוש במנוע החיפוש של Google Images. תוצאות החיפוש יפתחו ב-Internet Explorer.

חיפוש ב-Google Maps: מאפשר לחפש את הטקסט בתיבת הטקסט ב-Google Maps. המפה תפתח ב-Internet Explorer.

חיפוש ב-Facebook: מאפשר לחפש את הטקסט בתיבת הטקסט במנוע החיפוש של Facebook. תוצאות החיפוש יפתחו ב-Internet Explorer.

חיפוש ב-Wikipedia: מאפשר לחפש את הטקסט בתיבת הטקסט ב-Wikipedia. תוצאות החיפוש יפתחו ב-Internet Explorer.

הגדרות: פותח את מסך ההגדרות של האפליקציה.

הגדרות

סמל דגל: מאפשר בחירת השפה בה יוצג ממשק האפליקציה בין עברית לאנגלית.

השמע צליל בעת לחיצה על מקש: מאפשר או מבטל השמעת צלילי נקישה בהקלדה על המקלדת העברית.

השתמש ברטט: מאפשר או מבטל תגובות רטט בהקלדה על המקלדת העברית.

מקש פעולה: מאפשר לבחור את מקש הפעולה המופיע בתחתית תיבת הטקסט. הקשה על שם הפעולה פתחת תפריט בחירת הפעולה.

הצעות מילים באנגלית: מאפשר או מבטל את הצעות המילים באנגלית של Windows Phone.

החלף מיקום , ו-.: מאפשר להחליף בין מיקום מקשי ה-',' וה-'.' במקלדת העברית.

החלף מיקום ? ו-/: מאפשר להחליף בין מיקום מקשי ה-'?' וה-'/' במקלדת העברית.

שפת קיצורים: מאפשר לקבוע את השפה בה יופיעו קיצורי הטקסט באפליקציה.

הצג חיפוש ב-Marketplace: מציג או מבטל את כפתור החיפוש ב-Marketplace. ה-Marketplace אינו תומך בזמן זה בחיפוש ב-Unicode, לכן חיפוש ב-Marketplace בעברית אינו אפשרי עד להוספת התמיכה ב-Unicode על ידי Microsoft.

הצג חיפוש פנימי במפות: מציג או מבטל את כפתור החיפוש באפליקציית המפות המובנית ב-Windows Phone. אפליקציית Bing Maps אינה תומכת בזמן זה בחיפוש ב-Unicode, לכן החיפוש ב-Bing Maps בעברית אינו אפשרי עד להוספת התמיכה ב-Unicode על ידי Microsoft.

אל תשמור טקסט ביציאה: מאפשר או מבטל את אפשרות שמירת הטקסט בתיבת הטקסט לאחר יציאה מהאפליקציה. אם אפשרות זו מופעלת, הטקסט הרשום בתיבת הטקסט ישמר גם לאחר יציאה מהאפליקציה, ויופיע בתיבה לאחר פתיחה מחדש שלה.

הגדר כיוון משמאל לימין: אם אפשרות זו מופעלת, כיוון כתיבת הטקסט בתיבת הטקסט יהיה משמאל לימין כברירת מחדל. על מנת להחליף את כיוון כתיבת הטקסט בכל רגע, ניתן להפליק אופקית על תיבת הטקסט מימין לשמאל, או משמאל לימין, בהתאמה.


Tao ExDOS - הפעלת תוכנות DOS על Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ו-Windows Terminal Server. הדפסה לכל מדפסת בכל חיבור (LPT, USB, רשת, מדפסות ענן), כולל מדפסות משולבות All-in-One, קבצי Microsoft Word DOC, קבצי PDF, פקס, HTML ו-TXT.